Pomocnik Historyczny

Krzyżacy nad Bałtykiem

Dwaj rycerze krzyżaccy, Werner von Orseln i Ludolf Koenig. Fresk z kaplicy katedralnej w Kwidzynie. Dwaj rycerze krzyżaccy, Werner von Orseln i Ludolf Koenig. Fresk z kaplicy katedralnej w Kwidzynie. AFP
Między dolną Wisłą a Niemnem Zakon Krzyżacki zrealizował marzenie o własnym państwie.

Oferta Konrada

Na początku 1226 r. do przebywającego w Italii wielkiego mistrza Hermana von Salza dotarła propozycja księcia mazowieckiego Konrada, który zamierzał nadać Zakonowi Krzyżackiemu dobra ziemskie w ziemi chełmińskiej w zamian za pomoc w obronie północnej granicy księstwa przed atakami pogańskich Prusów. Osiedlanie zakonów rycerskich na rubieżach było dość często stosowaną w Europie metodą wzmacniania bezpieczeństwa kraju. Plan Konrada nie był więc niczym niezwykłym, a pomysł podsunął mu prawdopodobnie jego krewniak, książę śląski Henryk Brodaty.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Konflikt; s. 54