Pomocnik Historyczny

Sąsiedztwo na dobre i złe

Relacje państwa Zakonnego z sąsiadami

Widok portu hanzeatyckiego. Ilustracja z epoki. Widok portu hanzeatyckiego. Ilustracja z epoki. AKG
W potocznej świadomości stosunki Zakonu Krzyżackiego z sąsiadami cechują prawie wyłącznie spory, potyczki i bitwy. Tymczasem stosunki te, liczące prawie trzysta lat, są co prawda przeplatane wojnami, spośród których najdłuższa trwała trzynaście lat, ale większość tego okresu to czasy pokoju.

Już w podboju Prus, trwającym do stłumienia drugiego powstania plemion pruskich w 1283 r., można dostrzec liczne przykłady współpracy. Pomoc nielicznym braciom krzyżackim przybyłym z Rzeszy nie ograniczała się jedynie do nadania zakonowi bogatego uposażenia w ziemi chełmińskiej i na Kujawach, ale również oznaczała bezpośrednie zaangażowanie książąt piastowskich i licznego rycerstwa polskiego w zmagania na północy. Motywy ich działań nie ograniczały się jedynie do chęci pokonania pogańskich Prusów i zatrzymania ich wypraw na ziemie polskie.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Konflikt; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Sąsiedztwo na dobre i złe"