Pomocnik Historyczny

Rzemiosło wojenne

Armie, wyprawy, uzbrojenie

Bitwa pod Grunwaldem, drzeworyt z XV w. Bitwa pod Grunwaldem, drzeworyt z XV w. Ullstein / BEW
Jak były organizowane armie i wyprawy wojenne, jak wyposażeni zbrojni i jaką taktykę stosowano na polu bitwy?

Armia Polski

Wyprawa powszechna. W Królestwie Polskim na początku XV w. występowały trzy formy mobilizacji: wyprawa powszechna, wyprawa z dóbr i miast oraz obrona kraju. Kampania grunwaldzka miała charakter działań zaczepnych poza granicami państwa, tak więc armia Władysława Jagiełły została zmobilizowana na zasadach wyprawy powszechnej, w której musiał osobiście uczestniczyć każdy właściciel dóbr na prawie rycerskim. Ten obowiązek dotyczył nie tylko zróżnicowanego majątkowo rycerstwa, lecz także miejskich wójtów posiadających ziemię oraz sołtysów wsi lokowanych na prawie niemieckim.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Bitwa; s. 88
Oryginalny tytuł tekstu: "Rzemiosło wojenne"