Pomocnik Historyczny

Wielka wojna (I)

Kampania 1410

Panorama Bydgoszczy. Jedno z pierwszych miast zaatakowanych przez krzyżaków w 1409 r. Rycina Erika Dahlberga z 1657 r. Panorama Bydgoszczy. Jedno z pierwszych miast zaatakowanych przez krzyżaków w 1409 r. Rycina Erika Dahlberga z 1657 r. AN
Przez ponad dwadzieścia lat Zakon Krzyżacki skutecznie neutralizował zagrożenie, jakie stworzyła dla niego unia polsko-litewska. Ale zwarcia nie udało się uniknąć.

Rachuby krzyżaków

Zakon Krzyżacki ignorował chrzest Litwy, wynikający z zawarcia unii polsko-litewskiej, i nadal urządzał niszczące najazdy. „Jeśli jesteś ochrzczony, bierzmuję cię mieczem” – podobno tak szydzili krzyżaccy rycerze podczas pacyfikacji tamtejszych osad. Przywódcy zakonu podsycali ambicje polityczne litewskich malkontentów – przede wszystkim księcia Witolda – i prowokowali wojny domowe wymierzone w jedność unii. W 1398 r. książę Witold za pomoc w dążeniu do usamodzielnienia się zrzekł się Żmudzi na rzecz zakonu.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Bitwa; s. 96
Oryginalny tytuł tekstu: "Wielka wojna (I)"