Pomocnik Historyczny

Pod Grunwaldem

Wielka bitwa pod Grunwaldem

Kadr z filmu „Krzyżacy” Aleksandra
Forda z 1960 r. Kadr z filmu „Krzyżacy” Aleksandra Forda z 1960 r. Polfilm / EAST NEWS
Jest 15 lipca 1410 r., zbliża się południe. Nieuchronnie dojdzie zaraz do walnego starcia na polach między wioskami Stębark i Grunwald, gdzie stoją wojska krzyżackie, a wsią Ulnowo i jez. Łubień, gdzie zaległa armia polsko-litewska.

Dwa nagie miecze

Armia krzyżacka, która miała za sobą forsowny całonocny marsz, tkwiła w gotowości bojowej już kilka godzin, coraz bardziej wystawiona na lipcowe słońce. To niekorzystne położenie nie było skutkiem przebiegłości króla Władysława Jagiełły, lecz nadmiernej ostrożności wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen. Ów, wreszcie chcąc przyspieszyć bitwę, wysłał dwóch heroldów. To powszechnie znany epizod – uściślijmy go tylko: formalnie nie byli to heroldowie zakonu, lecz jego sprzymierzeńców, księcia szczecińskiego Kazimierza (syna Świętybora/Świętobora II) oraz króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Bitwa; s. 102
Oryginalny tytuł tekstu: "Pod Grunwaldem"