Pomocnik Historyczny

Polska i zakonna myśl polityczna

Wojciech Kossak maluje obraz „Bitwa pod Grunwaldem”. Fotografia z  1930 r. Wojciech Kossak maluje obraz „Bitwa pod Grunwaldem”. Fotografia z 1930 r. Forum
Związek państwowy Polski i Litwy, a następnie wojny z Zakonem Krzyżackim spowodowały, że obie strony musiały sformułować doktrynę, która uzasadniałaby prowadzoną politykę.
Karta z fragmentem „O wojnach sprawiedliwych” Stanisława ze Skarbimierza z pierwszej połowy 1410 r. Ten profesor prawa kanonicznego z Akademii Krakowskiej przygotował uniwersyteckie kazanie (przeznaczone dla profesorów i studentów), w którym bronił racji Polski i Litwy.AN Karta z fragmentem „O wojnach sprawiedliwych” Stanisława ze Skarbimierza z pierwszej połowy 1410 r. Ten profesor prawa kanonicznego z Akademii Krakowskiej przygotował uniwersyteckie kazanie (przeznaczone dla profesorów i studentów), w którym bronił racji Polski i Litwy.

Św. Augustyn i Duns Szkot

Krzyżacy zrazu nie musieli szukać argumentów dla poparcia swojej misji i samego istnienia państwa zakonnego w Prusach. Walki z niewiernymi, w tym wypadku z Litwinami, stanowiły naturalne zadanie zakonu rycerskiego. Jego ideologia opierała się na dorobku średniowiecznej filozofii, a zwłaszcza na recepcji myśli św. Augustyna. Usystematyzował on istniejące już nieco wcześniej pojęcia wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej, a poprzez wyraźne zarysowanie granic między społecznością chrześcijańską a światem pogańskim („miasto Boga – miasto ziemskie”) usprawiedliwiał walkę z innowiercami.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Symbol; s. 108
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >