Pomocnik Historyczny

Sąd w Budzie

Sądy polubowne po pokoju toruńskim

Widok Budy, gdzie Zygmunt Luksemburski zwołał zjazd z okazji objęcia władzy króla rzymskiego i gdzie wydał wyrok polubowny w sporze polsko-litewsko-krzyżackim. Kolorowany drzeworyt z 1493 r. Widok Budy, gdzie Zygmunt Luksemburski zwołał zjazd z okazji objęcia władzy króla rzymskiego i gdzie wydał wyrok polubowny w sporze polsko-litewsko-krzyżackim. Kolorowany drzeworyt z 1493 r. Ullstein / BEW
Mediacja Zygmunta Luksemburskiego była jedną z najpoważniejszych prób rozstrzygnięcia konfliktu polsko-litewsko-zakonnego, którego bitwa pod Grunwaldem wcale nie zakończyła.

Po pokoju toruńskim

Pokój toruński zawarty w 1411 r. nie doprowadził do stabilizacji sytuacji w tzw. Młodej Europie, co było konsekwencją nie w pełni satysfakcjonujących obie strony zapisów traktatu. Państwo krzyżackie, aczkolwiek militarnie i finansowo osłabione, dzięki swym wpływom oraz tradycyjnej protekcji ze strony Rzeszy i papiestwa odgrywało w dalszym ciągu ważną rolę w tej części kontynentu. Król rzymski i węgierski starał się tę sytuację wykorzystywać również w rozgrywce o pozyskanie poparcia elektorów Rzeszy.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Symbol; s. 113
Oryginalny tytuł tekstu: "Sąd w Budzie"