Pomocnik Historyczny

Sąsiedztwo po Grunwaldzie

Trudne sąsiedztwo po roku 1410

Przekazanie zamku w Malborku przez krzyżaków stronie polskiej w 1457 r. Z lewej strony (siedzi) wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen. Obraz Ludwiga Rosenfeldera z II połowy XIX w. Przekazanie zamku w Malborku przez krzyżaków stronie polskiej w 1457 r. Z lewej strony (siedzi) wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen. Obraz Ludwiga Rosenfeldera z II połowy XIX w. Roger Viollet / EAST NEWS
Zawarcie 1 lutego 1411 r. w Toruniu traktatu pokojowego nie oznaczało trwałego uregulowania stosunków Zakonu Krzyżackiego z sąsiadami. Ta historia toczyła się jeszcze przez z górą 100 lat.
Ziemie Polski i Zakonu od 1422 do 1561 r.Jarosław Krysik/Polityka Ziemie Polski i Zakonu od 1422 do 1561 r.

Usunięcie Henryka von Plauen

Pokój toruński był, zwłaszcza dla władców Polski i Litwy, raczej formą rozejmu, z braku możliwości militarnej realizacji planów politycznych, niż nadzieją na długotrwały pokój. Po dwóch nieudanych próbach polubownego załatwienia licznych spornych spraw w latach 1412–14 przez króla rzymskiego i węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego sytuacja zaogniała się pod wpływem wrogich działań zbrojnych i wzajemnych oskarżeń.

Zarówno w Polsce, jak i w państwie Zakonu Krzyżackiego liczono się z wybuchem kolejnej wojny.

Pomocnik Historyczny „1410 Grunwald” (100170) z dnia 13.07.2020; Symbol; s. 115
Oryginalny tytuł tekstu: "Sąsiedztwo po Grunwaldzie"