Pomocnik Historyczny

Autorzy

„Opis Rusi, Moskowii i Tartarii”, mapa z 1562 r., wydrukowana w 1571 r. przez Abrahama Orteliusa w Antwerpii. „Opis Rusi, Moskowii i Tartarii”, mapa z 1562 r., wydrukowana w 1571 r. przez Abrahama Orteliusa w Antwerpii. The Granger Collection
Geografia sąsiedztwaMarek Sobczak/Polityka Geografia sąsiedztwa

Mikołaj Banaszkiewicz – dr, historyk, visiting researcher Uniwersytetu Petersburskiego, uczestnik projektu „National Identity in the Imperial Politics of Memory: History of The Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian State in Historiography and Social Thought of the 19th–20th Centuries”, finansowanego przez Russian Science Foundation.

Tomasz Bohun – dr, historyk, redaktor magazynu Historycznego „Mówią Wieki”.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Wstęp; s. 4
Reklama