Pomocnik Historyczny

Autorzy

„Opis Rusi, Moskowii i Tartarii”, mapa z 1562 r., wydrukowana w 1571 r. przez Abrahama Orteliusa w Antwerpii. „Opis Rusi, Moskowii i Tartarii”, mapa z 1562 r., wydrukowana w 1571 r. przez Abrahama Orteliusa w Antwerpii. The Granger Collection
Geografia sąsiedztwaMarek Sobczak/Polityka Geografia sąsiedztwa

Mikołaj Banaszkiewicz – dr, historyk, visiting researcher Uniwersytetu Petersburskiego, uczestnik projektu „National Identity in the Imperial Politics of Memory: History of The Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian State in Historiography and Social Thought of the 19th–20th Centuries”, finansowanego przez Russian Science Foundation.

Tomasz Bohun – dr, historyk, redaktor magazynu Historycznego „Mówią Wieki”.

Joanna Cel – popularyzatorka wiedzy historycznej.

Sławomir Dębski – dr, historyk, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analityk spraw międzynarodowych.

Hieronim Grala – dr hab., historyk i dyplomata, pracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii Rusi i Rosji wczesnonowożytnej. Współredaktor tego wydania „Pomocnika Historycznego”.

Irina Koluzajewa – dr, historyk, uczestniczka projektu Polskiego Towarzystwa Historycznego „Epoka Jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczpospolitej do 1795 r. – Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki Państwa Jagiellonów ze Wschodem”.

Marek Kornat – prof. dr hab., pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Historii PAN, kierownik Zakładu Dziejów XX w. w tej placówce.

Adam Kożuchowski – dr hab., historyk, pracownik Zakładu Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX w. w Instytucie Historii PAN.

Andrzej Krajewski – dr, historyk, popularyzator wiedzy.

Andrzej de Lazari – prof.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Wstęp; s. 4
Reklama