Pomocnik Historyczny

Prolog. Wojna o wszystko

1920. Wojna o wszystko

Bitwa Warszawska w sierpniu 1920 r. na obrazie „Cud nad Wisłą” Jerzego Kossaka z 1930 r. Bitwa Warszawska w sierpniu 1920 r. na obrazie „Cud nad Wisłą” Jerzego Kossaka z 1930 r. EAST NEWS
Wojna polsko-sowiecka sprzed 100 lat była krwawym konfliktem militarnym, bitwą o granice i obroną świeżo odzyskanej przez Polskę niepodległości przed agresją bolszewików marzących o światowej rewolucji.
Krasnoarmiejec bijący polskich panów i rosyjskich baronów; plakat bolszewicki z 1920 r.Getty Images Krasnoarmiejec bijący polskich panów i rosyjskich baronów; plakat bolszewicki z 1920 r.

Polska według bolszewików: zator na drodze do Niemiec. W drugiej połowie stycznia 1919 r. w Oddziale VI Informacyjnym (przekształconym później w Oddział II) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przygotowano obszerną analizę „Bolszewizm a sprawa polska”. Tytuł nie był najcelniejszy, mowa bowiem była nie o sprawie polskiej, ale o Polsce, jeszcze bezkształtnej, lecz istniejącej już od kilku tygodni. Niewykluczone, że jednym z autorów tekstu był Ignacy Matuszewski, umysł nieprzeciętny, nadto człowiek znający doskonale z autopsji zarówno Imperium Rosyjskie, jak i rewolucyjną Rosję lat 1917–18.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "Prolog. Wojna o wszystko"
Reklama