Pomocnik Historyczny

Zamiast kalendarium

Polski Prometeusz; obraz Horace’a Verneta z 1831 r. Polski Prometeusz; obraz Horace’a Verneta z 1831 r. AKG
W sto lat po Bitwie Warszawskiej nie ma między Polską i Rosją konfliktu militarnego, ale stan wzajemnych relacji jest bliski zimnej wojnie. Nie zawsze tak było i nie we wszystkich formach sąsiedztwa.
Caryca Katarzyna Wielka, król Rzeczpospolitej Stanisław August Poniatowski, cesarz Józef II Habsburg i król Prus Fryderyk II nad mapą Polski w 1773 r.; grafika Johanna Nilsona z epoki.Polona Caryca Katarzyna Wielka, król Rzeczpospolitej Stanisław August Poniatowski, cesarz Józef II Habsburg i król Prus Fryderyk II nad mapą Polski w 1773 r.; grafika Johanna Nilsona z epoki.

Konstatacja noblisty. „Polacy i Rosjanie nie lubią się, albo ściślej, mają do siebie wszelkie nieprzychylne uczucia, od pogardy, odrazy, do nienawiści, co nie wyklucza wzajemnego pociągu, ale zawsze naznaczonego nieufnością”.

Ten znany wywód Czesława Miłosza nadaje się na motto do rozważań o wzajemnych polsko-rosyjskich fobiach i antypatiach. Przyszły noblista został przecież ukształtowany w przedwojennej rzeczywistości Kresów, gdzie ruskość była zjawiskiem powszechnym, ale też postrzeganym jako coś swojskiego/rodzimego, w przeciwieństwie do rosyjskości, łączącej się w powszechnej tradycji z dziedzictwem rozbiorów.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 14
Reklama