Pomocnik Historyczny

Piast – Jagiellon – Rurykowicz

Trzy dynastie. Piastowie, Jagiellonowie, Rurykowicze

Bolesław Chrobry w kijowskiej Złotej Bramie, ze Szczerbcem w dłoni i z zięciem Światopełkiem u boku, 1018 r.; obraz Jana Matejki z 1883 r. Bolesław Chrobry w kijowskiej Złotej Bramie, ze Szczerbcem w dłoni i z zięciem Światopełkiem u boku, 1018 r.; obraz Jana Matejki z 1883 r. Alamy
Dzieje średniowiecznej państwowości na Rusi i w Polsce są nierozerwalnie połączone z losami dynastii Piastów, Rurykowiczów i Giedyminowiczów/Jagiellonów. Przez wiele stuleci wchodziły one ze sobą w związki krwi, sojusze oraz konflikty militarne.

Waśnie rodzinne. Pokusa, którą odczuwają zwolennicy poglądu o odwiecznej rywalizacji Polski i Rusi, prowadzi nas ku zapisowi najstarszego latopisu ruskiego o pochodzie Włodzimierza Wielkiego na Lachów, którego następstwem miało być przyłączenie w 981 r. do państwa kijowskiego tzw. grodów czerwieńskich (obszar między górnym Styrem i Huczwą, dzisiejsze pogranicze polsko-ukraińskie). Wszelako wiele wskazuje na to, iż wyprawa odbyła się nie „na Lachy”, ale „ku Lachom”, zaś zdobyczą Rurykowicza stało się niezależne od Piastów terytorium Lędzian.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Temat z okładki; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Piast – Jagiellon – Rurykowicz"
Reklama