Pomocnik Historyczny

Najazdy mongolskie i tatarskie

Mityczna bitwa pod Legnicą w 1241 r.; ilustracja z „Legendy o św. Jadwidze Śląskiej”, 1504 r. Mityczna bitwa pod Legnicą w 1241 r.; ilustracja z „Legendy o św. Jadwidze Śląskiej”, 1504 r. Getty Images

Najazdy mongolskie zapisały się w pamięci Polaków oraz Rosjan ze względu na ogrom ofiar i zniszczeń materialnych. Ciężar gatunkowy tych doświadczeń jest jednak nieporównywalny. O ile bowiem dla XI-XII-wiecznej Polski trzy przedsięwzięte przez Mongołów wyprawy były ledwie przerywnikiem, o tyle w przypadku Rosji najazd Batu-chana i jego konsekwencje zasługują na miano dziejowego punktu zwrotnego.

Bitwa pod Legnicą z 1241 r. pozostaje jednym z najbardziej zmitologizowanych starć polskiego średniowiecza.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 34
Reklama