Pomocnik Historyczny

Ikony Bogarodzicy

Watykańska kopia ikony Matki Bożej Kazańskiej, prawdopodobnie z XVIII w. Watykańska kopia ikony Matki Bożej Kazańskiej, prawdopodobnie z XVIII w. EAST NEWS
Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej z XII w.Getty Images Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej z XII w.

Malowane na desce wyobrażenia Trójcy Świętej, Chrystusa, Matki Bożej i świętych chrześcijańskich, czyli ikony (od gr. eikon – wizerunek), są do dziś otaczane czcią w chrześcijaństwie wschodnim i zajmują ważne miejsce w codziennym życiu religijnym wiernych, a także w teologii, myśli i sztuce religijnej prawosławia. Paweł Florenski, wybitny rosyjski znawca ikon, zmarły w 1943 r. w sowieckim łagrze, pisał w książce „Ikonostas”, że bywają one dla wierzących nie tylko oknami na świat nadprzyrodzony, ale i drzwiami do niego.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 35
Reklama