Pomocnik Historyczny

Unia polsko-rosyjska

Iwan IV Groźny; obraz Jana Matejki z 1875 r., zainspirowany zapewne powieścią Aleksego Tołstoja „Kniaź Srebrny”. Iwan IV Groźny; obraz Jana Matejki z 1875 r., zainspirowany zapewne powieścią Aleksego Tołstoja „Kniaź Srebrny”. materiały prasowe

Możliwość zawarcia unii między państwem polsko-litewskim a Wielkim Księstwem Moskiewskim po raz pierwszy zarysowała się podczas wolnej elekcji w 1572 r., kiedy wśród kandydatów do polskiego tronu znalazł się Iwan IV Groźny. Szlachtę kusiła perspektywa uzyskania trwałego pokoju na Wschodzie. Ostatecznie car nie zdobył wystarczającego poparcia: o ile jego kandydatura osiągnęła pewną popularność wśród szlachty koronnych prowincji, oddalonych od płonącej granicy, o tyle sprzeciwiały się jej elity Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym także prawosławni Rusini.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 46
Reklama