Pomocnik Historyczny

Trzeci Rzym/Chrystus Narodów

Filoteusz (XVI w.) Filoteusz (XVI w.) AN
Alegoria Moskwy jako Trzeciego Rzymu, 2011 r.AN Alegoria Moskwy jako Trzeciego Rzymu, 2011 r.

Ideę Rosji jako Trzeciego Rzymu pierwszy sformułował mnich Filoteusz, ihumen monasteru pskowskiego, który w latach 20. XVI w. w listach do wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III sformułował przepowiednię: „Dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, a czwartego nie będzie”. Wyznaczała ona Moskwie szczególne miejsce w historii, traktując ją jako kontynuatorkę Rzymu i Bizancjum oraz opiekunkę jedynej prawdziwej wiary – prawosławia.

Politycznego kontekstu narodzinom idei Trzeciego Rzymu dostarczył upadek Konstantynopola w 1453 r.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 59
Reklama