Pomocnik Historyczny

Romantycy

Aleksander Puszkin; portret z 1827 r. i Michaił Lermontow; portret z lat 20. XIX w. Aleksander Puszkin; portret z 1827 r. i Michaił Lermontow; portret z lat 20. XIX w. EAST NEWS
Fiodor Tiutczew; portret z 1876 r.Alamy Fiodor Tiutczew; portret z 1876 r.

Romantyzm odegrał decydującą rolę w ukształtowaniu zarówno polskiej, jak i rosyjskiej filozofii historycznej. Reprezentujący ów nurt poeci siłą rzeczy najwięcej uwagi poświęcali stosunkom między obydwoma krajami. Kształtowane przez romantyków narodowe wizje dziejów Polski i Rosji wbrew pozorom nie zawsze były budowane na zasadzie przeciwieństw, ale miały wiele punktów stycznych, np. swoiście rozumiany mesjanizm (Trzeci Rzym i Chrystus Narodów).

W obu krajach romantyczni pisarze i poeci byli traktowani jak prorocy, od których oczekiwano epokowych objawień.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 62
Reklama