Pomocnik Historyczny

Cywilizacja turańska/Zdrajca Słowiańszczyzny

Mongołowie pod murami Włodzimierza; obraz z 1910 r. Mongołowie pod murami Włodzimierza; obraz z 1910 r. EAST NEWS
Feliks KonecznyAN Feliks Koneczny

Twórcą kontrowersyjnej teorii o turańskim charakterze narodu rosyjskiego był polski szlachcic i etnograf Franciszek Henryk Duchiński (1816–93). Jako zwolennik odbudowy unii polsko-litewsko-ruskiej postulował on oparcie jej na słowiańskim fundamencie trzech narodów, co spotkało się z pewnym poparciem wśród liberalnej kijowskiej inteligencji. Ostrze federacji było wymierzone w Rosjan, którzy – zdaniem Duchińskiego – Słowianami nie byli. Tezę o cywilizacji turańskiej jako jednej z siedmiu w dziejach świata w pełni rozwinął i nadał jej rozgłos Feliks Koneczny (1862–1949).

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 63
Reklama