Pomocnik Historyczny

Polscy badacze Syberii

Strony tytułowe pracy Bronisława Grąbczewskiego z jego zdjęciem. Strony tytułowe pracy Bronisława Grąbczewskiego z jego zdjęciem. Polona
Bronisław Piłsudski, Leon Barszczewski, Benedykt Dybowski.Alamy, Polona/• Bronisław Piłsudski, Leon Barszczewski, Benedykt Dybowski.

Eksploracja Syberii i wkład Polaków w naukowe opisanie tego regionu nie byłyby możliwe bez wysiłku zesłańców, w szczególności tych skazanych na katorgę po powstaniu styczniowym. Większość z nich była ludźmi wykształconymi, absolwentami bądź studentami najlepszych uczelni w imperium. Swoich odkryć dokonywali z reguły bez wielkiego wsparcia finansowego ani technicznego, korzystając z prymitywnych narzędzi, cały czas będąc formalnie więźniami politycznymi. (Choć niekiedy ekspedycje wspierało Towarzystwo Geograficzne, Akademia Nauk, czasem też – instytucje wojskowe).

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 64
Reklama