Pomocnik Historyczny

Polacy w carskiej armii

Autoportret wielokrotny Stanisława Ignacego Witkiewicza, wykonany w Petersburgu w latach 1915–17; jedyna fotografia Witkacego z czasów I wojny, podczas której służył w Pawłowskim Pułku Lejb-gwardii. Autoportret wielokrotny Stanisława Ignacego Witkiewicza, wykonany w Petersburgu w latach 1915–17; jedyna fotografia Witkacego z czasów I wojny, podczas której służył w Pawłowskim Pułku Lejb-gwardii. Forum

Wokół służby Polaków w carskiej armii nagromadziło się wiele mitów i nieporozumień. Dogłębna analiza tego zjawiska w coraz większym stopniu kwestionuje narodową wizję dziejów, w której podział między tym, co polskie i rosyjskie, jawi się jako nieprzekraczalna granica.

W przestrzeni rekrutacyjnej do sił zbrojnych imperium Polacy znaleźli się po upadku powstania listopadowego i likwidacji autonomii Królestwa Polskiego. Począwszy od 1831 r. pobór, 15- lub nawet 20-letni okres trwania służby oraz przenoszenie Polaków w najbardziej niebezpieczne rejony imperium były elementem represji.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 65
Reklama