Pomocnik Historyczny

Burzenie cerkwi/Magazyny w kościołach

Rozbiórka soboru na pl. Saskim w Warszawie, 1926/27. Rozbiórka soboru na pl. Saskim w Warszawie, 1926/27. EAST NEWS
Ślady po magazynie zbożowym w kościele pojezuickim, Świtarzów, Ukraina, 2015 r.materiały prasowe Ślady po magazynie zbożowym w kościele pojezuickim, Świtarzów, Ukraina, 2015 r.

W książce „Niemcy, Rosja i kwestia polska” (1908) Roman Dmowski pisał, iż program rusyfikacji mas ludowych jest „wprowadzany w życie przy skutecznej pomocy Cerkwi prawosławnej”. Natomiast Kościół katolicki nazwał najskuteczniejszą „tamą przeciw niej”. W postrzeganiu Cerkwi i Kościoła jako narzędzi w polityce narodowościowej Dmowski nie pozostawał odosobniony. Zarówno polskie, jak i rosyjskie elity polityczne miały w tym temacie zbliżone poglądy. Odrodzone państwo polskie dekretem z 16 grudnia 1918 r.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 80
Reklama