Pomocnik Historyczny

Operacja polska NKWD

Jeden z ponad 100 tys.: Tomasz Różalski, ur. w 1902 r. w Ćmielowie, bezpartyjny, ślusarz. Aresztowany za „aktywne uczestnictwo w polskiej kontrrewolucyjnej organizacji nacjonalistycznej, odwiedzenie polskiej ambasady i związki z piłsudczykami”. Skazany na karę śmierci 1 grudnia 1937 r., rozstrzelany 6 grudnia. Zrehabilitowany w 1957 r. Jeden z ponad 100 tys.: Tomasz Różalski, ur. w 1902 r. w Ćmielowie, bezpartyjny, ślusarz. Aresztowany za „aktywne uczestnictwo w polskiej kontrrewolucyjnej organizacji nacjonalistycznej, odwiedzenie polskiej ambasady i związki z piłsudczykami”. Skazany na karę śmierci 1 grudnia 1937 r., rozstrzelany 6 grudnia. Zrehabilitowany w 1957 r. Agencja Gazeta

Wielki Terror z ZSRR miał kilka odsłon. Jedną z nich były tzw. operacje narodowościowe (czystki etniczne), w tym największa i najkrwawsza – operacja polska NKWD z lat 1937–38. Szacuje się, że w jej ramach aresztowano 143 810 osób, z czego skazano 139 835, z których nie mniej niż 111 091 zamordowano, a 28 744 osadzono w łagrach.

Represje wobec obywateli sowieckich nierosyjskiej narodowości były następstwem stalinowskiego zwrotu w ideologii komunistycznej, a więc porzucenia internacjonalizmu komunistycznego na rzecz agresywnej ksenofobii i przemodelowania ZSRR na komunistyczne państwo narodowe.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 81
Reklama