Pomocnik Historyczny

Polacy Hercena, Rosjanie Miłosza

Hercen za Polską, Miłosz za Rosją

Aleksander Hercen, rysunek z 1867 r. Aleksander Hercen, rysunek z 1867 r. EAST NEWS
Czesław Miłosz, 1999 r.EAST NEWS Czesław Miłosz, 1999 r.

Aleksander Hercen (1812–70), dysydent, emigrant, liberał, w połowie XIX w. założył w Londynie Wolną Drukarnię Rosyjską i czasopismo „Kołokoł” (z ros. dzwon). Propagował ideał demokratycznego socjalizmu, będąc zarazem największym krytykiem caratu. Carski absolutyzm był dla niego „żywą piramidą zbrodni, nadużyć, niegodziwości, pałek policyjnych”. Hercenowska krytyka Rosji oficjalnej umożliwiła mu nawiązanie dialogu z Polakami.

Hercen był jednym z dwóch najgłośniejszych (obok Michała Bakunina) wśród Rosjan orędowników porozumienia z Polską.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 96
Oryginalny tytuł tekstu: "Polacy Hercena, Rosjanie Miłosza"
Reklama