Pomocnik Historyczny

Jan Baudouin de Courtenay i Tadeusz Zieliński

Wybitni Polacy wykształceni w Rosji

Jan Baudouin de Courtenay, fotografia niedatowana. Jan Baudouin de Courtenay, fotografia niedatowana. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Tadeusz Zieliński, lata 20.AN Tadeusz Zieliński, lata 20.

Jan Baudouin de Courtenay (wymowa: bodłę de kurtnej; 1845–1929) to prekursor nowoczesnej lingwistyki, ale także publicysta i działacz społeczny na rzecz praw mniejszości narodowych i emancypacji kobiet, pacyfista i wolnomyśliciel. Kształcił się w warszawskiej Szkole Głównej pod panowaniem rosyjskim, błyskotliwą karierę językoznawcy kontynuował na rosyjskich uniwersytetach w Kazaniu i w Dorpacie, wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie poszedł do powstania styczniowego w 1863 r., publikował w prasie rosyjskiej, aż do upadku carskiego imperium.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Rosjanie. Dzieje sąsiedztwa” (100172) z dnia 03.08.2020; Mity polsko-rosyjskie; s. 109
Oryginalny tytuł tekstu: "Jan Baudouin de Courtenay i Tadeusz Zieliński"
Reklama