Pomocnik Historyczny

Autorzy

Alamy

Tomasz Bieliński – dr, pracownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Katedrze Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Sylwia Hlebowicz – dr, filolożka, tłumaczka, kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Marcin Jacoby – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS w Warszawie, sinolog, tłumacz, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich, popularyzator wiedzy o Azji.

Krzysztof Kardaszewicz – doktorant Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w badaniu chińskiej diaspory.

Andrzej Kompa – dr, bizantynista, starożytnik, adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz Komisji Bizantynologicznej PTH, współpracownik „Byzantinische Zeitschrift”.

Natalia Królikowska-Jedlińska – dr, historyczka i turkolożka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii regionu Morza Czarnego w epoce nowożytnej.

Krzysztof Kubiak – prof. dr hab., politolog, historyk wojskowości, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś – dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, orientalistka, językoznawczyni, tłumaczka, kieruje Zakładem Azji Południowej i Południowo-Wschodniej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, zajmuje się socjolingwistyką subkontynentu indyjskiego, tradycjami indomuzułmańskimi oraz współczesnymi kwestiami społeczno-politycznymi krajów Azji Południowej.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Wstęp; s. 7
Reklama