Pomocnik Historyczny

Azja Środkowa i Wielki Step

„Rodzina nomadów”, obraz Richarda Zommera z XIX w. „Rodzina nomadów”, obraz Richarda Zommera z XIX w. Alamy
Marek Sobczak/Polityka

Terminu Azja Środkowa (Centralna, Środkowy Wschód) używamy w tym „Pomocniku Historycznym” w znaczeniu szerokim, obejmującym – zgodnie z definicją UNESCO – region na wschód od Morza Kaspijskiego po (włącznie) Mongolię oraz chińskie obecnie Tybet i Sinciang (Xinjiang), na południe od Syberii i na północ od Indii. Określenie Azja Mniejsza (Zachodnia) dotyczy tzw. Bliskiego Wschodu.

Terminem Wielki Step określa się obszar geograficzno-historyczny, dzielący się na mniejsze regiony, ciągnący się równoleżnikowo od Stepu Pontyjskiego (dzisiejsze Mołdawia/Ukraina/Rosja) po Step Mongolsko-Mandżurski (dzisiejsze pogranicze rosyjsko-mongolsko-chińskie). W kontekście Jedwabnego Szlaku chodzi najczęściej o regiony położone na północnych obrzeżach Azji Środkowej.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 8
Reklama