Pomocnik Historyczny

Prolog. Poprzez czas i przestrzeń

Eurazjatycki szlak handlowy

Transport towarów na Jedwabnym Szlaku; średniowieczny kolorowany drzeworyt. Transport towarów na Jedwabnym Szlaku; średniowieczny kolorowany drzeworyt. AKG
Czym był Jedwabny Szlak czy też może – uwzględniając trwanie owego fenomenu przez tysiąclecia – czym były Jedwabne Szlaki?

Definicja. W klasycznym przekazie nazwę Jedwabny Szlak rezerwuje się dla połączenia karawanowego biegnącego z Chin, poprzez tzw. korytarz Gansu (na zachód od Rzeki Żółtej, między Wyżyną Mongolską a Wyżyną Tybetańską) i dalej na zachód, przez Kotlinę Kaszgarską, Kotlinę Fergańską, Kokand, Samarkandę, Merw, ku śródziemnomorskim wybrzeżom Azji Mniejszej. Odnogi trasy prowadziły ku centrom cywilizacyjnym nad Gangesem oraz Indusem.

Terminu Jedwabny Szlak (niem. Seidenstraße) jako pierwszy zaczął w 1877 r.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 10
Oryginalny tytuł tekstu: "Prolog. Poprzez czas i przestrzeń"
Reklama