Pomocnik Historyczny

Czas Turkutów

Turkuci. Jeźdźcy ze Wschodu

Balbal, kamienna figura turkijskiego wojownika z VI–X w., dolina rzeki Argut, Ałtaj (ob. Rosja). Balbal, kamienna figura turkijskiego wojownika z VI–X w., dolina rzeki Argut, Ałtaj (ob. Rosja). Alamy
We wczesnym średniowieczu dominującą potęgą w przestrzeni Jedwabnego Szlaku stali się koczowniczy Turkuci, którzy od VI w. zaczęli nadciągać z Ałtaju.

Azja Wewnętrzna. Wnętrze Azji to teren bezodpływowy. Bez wielkich rzek, bez zasobnych gleb sprzyjających osiedlaniu się. Leży w strefie klimatu umiarkowanego, nabierającego tu cech kontynentalnego. Upalne lata i mroźne zimy połączone są z niewielką ilością opadów i silnymi, ciągłymi wiatrami. Nad wszystkimi roślinami dominują trawy, gdzieniegdzie urozmaicone enklawami z roślinnością solniskową, kolczastymi niskimi zaroślami i niewielkimi lasami. Niezależnie od wielkiego bogactwa rzeźby terenu jest to step, słusznie zwany wielkim – długi, szeroki, miejscami przechodzący w pustynie.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 42
Oryginalny tytuł tekstu: "Czas Turkutów"
Reklama