Pomocnik Historyczny

Czas Arabów

Arabowie i Jedwabny Szlak

Piątkowe modły księcia mogolskiego (islamskich władców północnych Indii w XVI–XIX w.); miniatura z ok. 1720 r. Piątkowe modły księcia mogolskiego (islamskich władców północnych Indii w XVI–XIX w.); miniatura z ok. 1720 r. Getty Images
Pierwszy kontakt Arabów z Jedwabnym Szlakiem trwał relatywnie krótko, był jednak brzemienny w skutki: z młodego państwa umajjadzkiego i abbasydzkiego uczynił muzułmańskie imperium o charakterze globalnym.

W poszukiwaniu zaopatrzenia. Jedną z najważniejszych przemian, jakim uległ świat we wczesnym średniowieczu, były wielkie arabskie podboje, które w VII i VIII w. całkowicie zmieniły krajobraz polityczny i kulturowy na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Ich konsekwencją były znaczne osłabienie lub likwidacja rywalizujących ze sobą wielkich imperiów późnoantycznych – Cesarstwo Bizantyńskie utraciło większość swych wschodnich ziem, zaś sasanidzka Persja przestała istnieć jako samodzielny byt polityczny.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 48
Oryginalny tytuł tekstu: "Czas Arabów"
Reklama