Pomocnik Historyczny

Podróże dóbr i idei

Jedwabny Szlak. Droga idei

Figurka jeźdźca na koniu; ceramika grobowa z czasów dynastii Tang (618–907). Figurka jeźdźca na koniu; ceramika grobowa z czasów dynastii Tang (618–907). Getty Images
Zanim stracił na znaczeniu, Jedwabny Szlak był – jak już wspomnieliśmy – prawdziwą autostradą także dla idei, technologii, religii, upraw, a nawet pasożytów. Zrekapitulujmy tę swoistą ofertę.

Jedwab. Dobrem, które nadało handlowi Wschodu z Zachodem wielką dynamikę, był jedwab. Ów niezwykle cenny produkowany w Chinach materiał transportowano na zachód już w okresie archaicznym. Jedwabne tkaniny najpierw rozpowszechniły się w Persji, skąd w V w. p.n.e. dotarły do starożytnej Grecji. Minęło kolejne sto lat, zanim zapoznali się z nimi zamieszkujący zachodnią Europę Celtowie. Dowodem na powszechną popularność tkaniny wśród elit w praktycznie całej Eurazji są jej pozostałości znajdowane np.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 62
Oryginalny tytuł tekstu: "Podróże dóbr i idei"
Reklama