Pomocnik Historyczny

Z wiatrem i pod wiatr

Szlak morski

Indus i Ganges na mapie z XV w. Indus i Ganges na mapie z XV w. Forum
Już od starożytności towary transportowano także wodą.
Aleksander Wielki eksploruje morskie głębiny; drzeworyt z XIX w. na podstawie miniatury z XIII w.BEW Aleksander Wielki eksploruje morskie głębiny; drzeworyt z XIX w. na podstawie miniatury z XIII w.

Skąpa wiedza o początkach. Organizacja transportu morskiego wymagała spełnienia innych warunków progowych niż w przypadku komunikacji lądowej. Niezbędna była koncentracja zasobów i rezerw umożliwiających zarówno powstanie statków (budulca, lin, drzewc, materiału na żagle, ale również umiejętności szkutniczych), jak i ich wypełnienie towarem. Warunek drugi to zebranie szczególnej wiedzy nautycznej zdobywanej poprzez doświadczenie i przechowywanej choćby w formie mitów, legend oraz opowieści, będących również odbiciem charakterystycznej dla danej grupy wizji świata.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 66
Oryginalny tytuł tekstu: "Z wiatrem i pod wiatr"
Reklama