Pomocnik Historyczny

Wędrówki języków

Języki i pisma Jedwabnego Szlaku

Pismo aramejskie; kamień z IX w. p.n.e. Pismo aramejskie; kamień z IX w. p.n.e. Getty Images
Rozległość szlaków karawanowych sprawiała, że kupcy w różnych epokach podróżowali przez różnorodne przestrzenie językowe.
Mapa świata Mahmuda Al-Kaszgariego, XI-wiecznego uczonego i leksykografa języków turkijskich.AKG Mapa świata Mahmuda Al-Kaszgariego, XI-wiecznego uczonego i leksykografa języków turkijskich.

Wzajemne nie/zrozumienie. Drogi handlowe Jedwabnego Szlaku łączyły ludy mówiące wieloma językami i dialektami; zmieniały się one, oraz miejsca ich użytkowania, wraz z migracjami ludzi i przesuwaniem granic. Z dzisiejszej perspektywy mapę tych języków można naszkicować następująco. Na wschodnich odcinkach dróg handlowych mówiono w różnych dialektach chińskiego. W środkowej części kontynentu od średniowiecza zaczęły dominować języki turkijskie. Co prawda Turek z Anatolii nie byłby w stanie przeprowadzić z Ujgurem z Kaszgaru wyrafinowanej rozmowy, z łatwością jednak mógłby dokonać z nim transakcji handlowej.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Wędrówki języków"
Reklama