Pomocnik Historyczny

Znikające karawany

Upadek Jedwabnego Szlaku

Żelazny, pozłacany hełm z półmaską z czasów Złotej Ordy, XIII/XIV w. Żelazny, pozłacany hełm z półmaską z czasów Złotej Ordy, XIII/XIV w. Alamy
Lądowy szlak przez Eurazję upadł z powodu chaosu politycznego w Azji Środkowej połączonego z wysychaniem oaz za sprawą zmian klimatycznych oraz w wyniku pierwszej handlowej globalizacji związanej z wielkimi odkryciami geograficznymi.

Era walczących chanatów. Na przełomie XIII i XVI w. znakomita większość Jedwabnego Szlaku znalazła się pod kontrolą Mongołów. Brutalna skuteczność koczowników wobec jakichkolwiek form oporu, niezwykła rozległość terytorialna ich państwa i wielka doza pragmatyzmu wykazana w zarządzaniu szlakiem spowodowała, że ciągnęli oni z handlu krociowe zyski, starając się wspierać i dynamizować wymianę. Zachwyt ówczesnych europejskich podróżników nad sprawnością systemu mongolskiego przypomina późniejsze o wiele wieków zachwyty nielicznych gości, których wpuszczano do państw totalitarnych.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Znikające karawany"
Reklama