Pomocnik Historyczny

Przekleństwo bawełny

„Zbieranie bawełny”, obraz A.N. Wołkowa (1931), ze zbiorów muzeum Igora Sawickiego. „Zbieranie bawełny”, obraz A.N. Wołkowa (1931), ze zbiorów muzeum Igora Sawickiego. EAST NEWS
Rosja po wejściu w XIX w. do Azji Środkowej zaczęła śnić o bawełnianym imperium.

Boom. Wywodzące się z Indii krzewy bawełniane uprawiano w Azji Środkowej od wczesnego średniowiecza. Już w X w. Merw i Buchara słynęły z wyrobu tkanin bawełnianych, transportowanych wzdłuż Jedwabnego Szlaku do Chin. W drugiej poł. XIX w., podczas podbojów środkowoazjatyckich chanatów przez Rosję, carscy urzędnicy widzieli tysiące worków surowca zgromadzonych nad brzegami Syr-darii. Przełomem okazała się wojna secesyjna w USA (1861–85). Ze względu na ekonomiczną blokadę południowych stanów na rynkach pojawił się ogromny głód bawełny – carowie chcieli wypełnić tę lukę i zaspokoić w ten sposób popyt swojego przemysłu tekstylnego, a w przyszłości rozpocząć eksport cenionego surowca.

„Rosja śniła o bawełnianej samowystarczalności” – pisze polski antropolog kultury Jerzy Rohoziński w książce „Bawełna, samowary i Sartowie”. Azja Środkowa miała zaś nie tylko doświadczenie w uprawie bawełny, ale i odpowiednie warunki klimatyczne. W latach 70. XIX w. rosyjscy urzędnicy sprowadzili na plantację pod Taszkientem południowoamerykańską odmianę rośliny, która świetnie nadawała się do miejscowych warunków. Amerykańską bawełną stopniowo obsiewano kolejne tysiące hektarów ziemi w całej Kotlinie Fergańskiej. Zbiory rosły błyskawicznie, a wraz z plantacjami wyrastały oczyszczalnie surowca i fabryki włókiennicze. W przededniu I wojny światowej Rosja zajmowała piąte na świecie miejsce pod względem eksportu bawełny. Przewóz tysięcy ton surowca wymagał rozbudowy infrastruktury transportowej – w 1906 r. uruchomiono w tym celu linię Taszkient–Orenburg. W 1915 r. naukowcom udało się wyprodukować gatunek miejscowej bawełny, a imperium nie musiało już więcej sprowadzać nasion z Ameryki.

Szaleństwo. Problemy spowodowane bawełnianym szaleństwem objawiły się już przed I wojną światową – w regionie powoli zaczynało brakować ziemi pod uprawę.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 96
Reklama