Pomocnik Historyczny

Przekleństwo bawełny

„Zbieranie bawełny”, obraz A.N. Wołkowa (1931), ze zbiorów muzeum Igora Sawickiego. „Zbieranie bawełny”, obraz A.N. Wołkowa (1931), ze zbiorów muzeum Igora Sawickiego. EAST NEWS
Rosja po wejściu w XIX w. do Azji Środkowej zaczęła śnić o bawełnianym imperium.

Boom. Wywodzące się z Indii krzewy bawełniane uprawiano w Azji Środkowej od wczesnego średniowiecza. Już w X w. Merw i Buchara słynęły z wyrobu tkanin bawełnianych, transportowanych wzdłuż Jedwabnego Szlaku do Chin. W drugiej poł. XIX w., podczas podbojów środkowoazjatyckich chanatów przez Rosję, carscy urzędnicy widzieli tysiące worków surowca zgromadzonych nad brzegami Syr-darii. Przełomem okazała się wojna secesyjna w USA (1861–85). Ze względu na ekonomiczną blokadę południowych stanów na rynkach pojawił się ogromny głód bawełny – carowie chcieli wypełnić tę lukę i zaspokoić w ten sposób popyt swojego przemysłu tekstylnego, a w przyszłości rozpocząć eksport cenionego surowca.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 96
Reklama