Pomocnik Historyczny

Wokół jeziornego morza

Rola Morza Kaspijskiego

Baku; sowiecki plakat agitacyjny autorstwa Johanna Heinricha Vogelera z 1927 r. Baku; sowiecki plakat agitacyjny autorstwa Johanna Heinricha Vogelera z 1927 r. Getty Images
Morze Kaspijskie w naturalny sposób kształtowało przebieg szlaków między Wschodem i Zachodem.

Przeciąg historii. Na południowych brzegach Morza Kaspijskiego opierało się imperium Achemenidów (VI–IV w. p.n.e.), przez Bramę Kaspijską przemaszerował w drodze do Hyrkanii ścigający króla Dariusza Aleksander Macedoński. Później regionem władali hellenistyczni Seleucydzi, partyjscy Arsacydzi, odnowione państwo perskie Sasanidów, Arabowie i muzułmańska już Persja (Iran). Północne i północnowschodnie wybrzeża były domeną koczowników ze stepów, w tym Hazarów, Seldżuków, Mongołów.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 97
Oryginalny tytuł tekstu: "Wokół jeziornego morza"
Reklama