Pomocnik Historyczny

Pułapka kanałów

Środkowozjatycka katastrofa hydrologiczna

Członkowie kołchozu w Uzbeckiej SRR obserwują, jak pierwsze wody Syr-darii wpływają do śluzy Wielkiego Kanału Fergańskiego, lata 30. XX w. Członkowie kołchozu w Uzbeckiej SRR obserwują, jak pierwsze wody Syr-darii wpływają do śluzy Wielkiego Kanału Fergańskiego, lata 30. XX w. Getty Images
To, co Rosja i ZSRR zrobiły z systemem wód w Azji Środkowej, można nazwać imperializmem hydrotechnicznym.
Budowa Kanału Karakumskiego, Turkmeńska SRR, 1954 r.EAST NEWS Budowa Kanału Karakumskiego, Turkmeńska SRR, 1954 r.

Rzeczny kręgosłup regionu. Najważniejszym elementem środkowoazjatyckiej sieci rzecznej są Syr-daria i Amu-daria. Ta pierwsza powstaje z połączenia rzeki Naryn (spływającej z gór Tienszan) oraz Kara-darii (ze wschodniego Uzbekistanu). Do spotkania nurtów dochodzi w północnej części Doliny Fergańskiej. Syr-daria wpływa do północnej pozostałości Jeziora Aralskiego. Długość rzeki (od połączenia Narynu i Kara-darii) wynosi 2,2 tys. km, a od źródeł Narynu ponad 3 tys. km. Niesie rocznie ok. 37 km sześc. wody. Na europejskim horyzoncie geograficznym pojawiła się wyraźnie wraz z podbojami Aleksandra Macedońskiego. Zwano ją wówczas Jaksartes.

Amu-daria (starożytny Oksus) powstaje z połączenia rzek Pandż (spływającej z Pamiru i Hindukuszu) oraz Wachsz (z Gór Ałajskich i Zaałtajskich). Do ich spotkania dochodzi w południowo-zachodnim Tadżykistanie (przy granicy z Afganistanem). Dalej Amu-daria płynie na północny zachód między pustyniami Kara-kum i Kyzył-kum. Pierwotnie uchodziła do północnej części Jeziora (Morza) Aralskiego, ale obecnie nie osiąga akwenów, które z niego pozostały, i ginie w piaskach pustyni. Część wody trafia do depresyjnej Kotliny Sarykamyskiej, gdzie utworzyło się bezodpływowe słone jezioro. Długość Amu-darii to 2,4 tys. km. Rzeka niesie ok. 73 km sześc. wody rocznie.

System rzeczny Syr-darii i Amu-darii obejmuje całą Azję Środkową: od Uralu do Hindukuszu i od Morza Kaspijskiego do Tienszanu. W jego granicach w całości położone są Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan oraz północny Afganistan. Łącznie jest to ok. 4 mln km kw. z 74 mln mieszkańców.

Imperialny mit założycielski. Rosyjskie idee głębokiej ingerencji w system wodny regionu pojawiły się w fantasmagorycznych formach jeszcze za czasów Piotra Wielkiego.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 98
Oryginalny tytuł tekstu: "Pułapka kanałów"
Reklama