Pomocnik Historyczny

W sieci granic

Podział Azji Środkowej w XX wieku

Sowiecki patrol graniczny w Pamirze (Gorno-Badachszański Obwód Autonomiczny w ramach Tadżyckiej SRR), 1937 r. Sowiecki patrol graniczny w Pamirze (Gorno-Badachszański Obwód Autonomiczny w ramach Tadżyckiej SRR), 1937 r. Forum
Dość amorficzną przestrzeń Azji Środkowej zaczęto w XX w. zabetonowywać granicami, przegradzającymi ostatecznie stare trakty handlowe. Zaczęła się – jak to ujął jeden z badaczy – produkcja narodów.

U progu XX w. W dwudzieste stulecie społeczności środkowej Azji weszły jako kolonialne części wielkich imperiów dynastycznych – Rosji, Chin i Wielkiej Brytanii, ścierających się o te terytoria w ramach Wielkiej Gry (podczas której cesarstwo Qingów było raczej przedmiotem niż podmiotem). Względną niezależnością cieszyły się jedynie rosyjskie protektoraty – Emirat Buchary i Chanat Chiwy, a przede wszystkim zależny od Londynu Emirat Afganistanu.

Ten ostatni, bufor pomiędzy Indiami Brytyjskimi a posiadłościami rosyjskimi, był stosunkowo najbardziej samodzielny dzięki wojowniczości plemion pasztuńskich, umiejętnie wykorzystywanych przez Abdura Rahmana Chana, zwanego żelaznym emirem, modernizatora, który brutalnie jednoczył i centralizował państwo. U schyłku XIX w. skierował on ekspansję Pasztunów do wewnątrz kraju – na słabo podporządkowane Kabulowi ziemie szyickich Hazarów i politeistycznych Nuristańczyków oraz Badachszan (który ostatecznie w sporej części podporządkowali sobie Rosjanie).

Część Turkmenów, za południową granicą imperium Romanowów, powitała XX w. w randze poddanych szacha Persji, któremu udało się zachować formalną niepodległość.

Marek Sobczak/PolitykaMapa Rosyjskie gubernatorstwo turkiestańskie-124-02-03-AZJA-MAPA-2

Linie demarkacyjne między imperiami i strefami ich wpływów podzieliły Azję Środkową na trwałe. Stały się później granicami państw narodowych, które powstały na gruzach imperiów dynastycznych w wyniku burzliwych wydarzeń XX w.: wojen światowych, domowych, rewolucji, dekolonizacji i modernizacji. Pojawiły się nowe elementy biurokratycznej kontroli ludności i terytoriów: paszporty, meldunki, przepustki. Granice, zamykane w czasie napięć dla ruchu osobowego i towarowego, stale patrolowane, z najnowszą infrastrukturą militarną (zasiekami, polami minowymi), zablokowały karawanowe trakty handlowe dawnego Jedwabnego Szlaku; np.

Pomocnik Historyczny „Dzieje na Jedwabnym Szlaku” (100180) z dnia 12.04.2021; Jedwabny Szlak; s. 100
Oryginalny tytuł tekstu: "W sieci granic"
Reklama