Pomocnik Historyczny

Klucze do M-3

Dwa pokoje z kuchnią – największe marzenie w epoce gierkowskiej

Budowa megasypialni, czyli dzielnicy mieszkaniowej Ursynów w Warszawie, 1977 r. Budowa megasypialni, czyli dzielnicy mieszkaniowej Ursynów w Warszawie, 1977 r. Forum
M-3, czyli mieszkanie dwupokojowe z kuchnią, było podobnie jak mały Fiat wielkim marzeniem polskich rodzin epoki gierkowskiej.
Reklama wielkiej płyty jako nowoczesnego budownictwa, Radom, luty 1971 r.Forum Reklama wielkiej płyty jako nowoczesnego budownictwa, Radom, luty 1971 r.

Nowa polityka mieszkaniowa. W przygotowywanych na przełomie 1971 i 1972 r. założeniach nowej polityki mieszkaniowej, przyjętych ostatecznie na V Plenum KC PZPR (maj 1972 r.), znalazł się znamienny zapis: „Mieszkanie warunkuje założenie i prawidłowy rozwój rodziny, ma niezwykle istotne znaczenie dla realizacji społecznych funkcji wychowawczych i dla rozwoju kulturalnego. Niezależnie od tego zaspokojenie potrzeb w dziedzinie mieszkania stanowi warunek intensywniejszego wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego. (…) Opóźnienia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych przeszkadzają zarówno w unowocześnianiu gospodarki naszego kraju, jak i harmonijnemu rozwojowi społeczno-kulturalnemu. Rzutują one na możliwość spożytkowania efektów rozwoju ekonomicznego przez społeczeństwo, gdyż od poprawy warunków mieszkaniowych zależy możliwość zwiększenia konsumpcji wielu dóbr trwałego użytku”.

Niby oczywiste (dzisiaj), ale wówczas – nowe. To dowartościowanie mieszkania nie tylko stanowiło znaczącą odmienność w stosunku do stalinowskich koncepcji postrzegania go jako instytucji na wskroś reakcyjnej oraz podjętych prób rozbudowy funkcji kontrdomu, przypisywanych świetlicom, zakładom pracy czy organizacjom społecznym. Zrywało również z gomułkowskim sposobem traktowania mieszkalnictwa jako uciążliwej konieczności towarzyszącej uprzemysłowieniu.

Spółdzielczość mieszkaniowa. Nowe budownictwo miało być przede wszystkim dziełem coraz bardziej podporządkowanej państwu spółdzielczości. Od 1976 r. całkowicie zrezygnowano z budownictwa kwaterunkowego (pod auspicjami rad narodowych), zaspokajającego zwykle potrzeby najuboższych. Za mieszkania coraz więcej mieli płacić ci, którzy się o nie starali lub nawet już w nich mieszkali.

Pomocnik Historyczny „Dekada Gierka” (100188) z dnia 11.10.2021; Dekada Gierka; s. 69
Oryginalny tytuł tekstu: "Klucze do M-3"
Reklama