Pomocnik Historyczny

Poznaj sąsiada!

Sąsiedzi Polaków zza Buga, Ukraińcy, wywodzą swoje pochodzenie z Rusi Kijowskiej i Kozaczyzny. Mamy zatem do czynienia z sąsiedztwem już od początków Słowiańszczyzny w Europie Środkowo-Wschodniej, choć powiedzmy też od razu, że było to sąsiedztwo od początku niełatwe.

W ramach wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów realizowało się ono na tym samym terytorium geograficznym i kulturowym, a potem – wraz z rozwojem nowożytnej tożsamości narodowej – coraz wyraźniej w konflikcie.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Wstęp; s. 3
Reklama