Pomocnik Historyczny

Autorzy

Kozacy zaporoscy; obraz Józefa Brandta, 1893 r. Kozacy zaporoscy; obraz Józefa Brandta, 1893 r. EAST NEWS
Hetman Bohdan Chmielnicki; obraz z XIX w., odmalowany z ryciny z XVII w.EAST NEWS Hetman Bohdan Chmielnicki; obraz z XIX w., odmalowany z ryciny z XVII w.

Jan Jacek Bruski – dr hab., historyk, prof. w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Walery Butewicz – dr, literaturoznawca, tłumacz, pracownik Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Iza Chruślińska – publicystka, aktywistka zaangażowana w dialog i współpracę polsko-ukraińską, współpracuje z „Przeglądem Politycznym” i kijowskim „Duchem i literą”.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Wstęp; s. 6
Reklama