Pomocnik Historyczny

Kozaczyzna

Kozak, czyli człowiek wolny

Kozak Mamaj, postać z ukraińskiej tradycji ludowej, jedna z figur w wędrownych teatrach lalkowych; ilustracja z 1. poł. XIX w. Kozak Mamaj, postać z ukraińskiej tradycji ludowej, jedna z figur w wędrownych teatrach lalkowych; ilustracja z 1. poł. XIX w. MCK

Słowo kozak oznacza wolnego człowieka, poszukiwacza przygód, burłaka. Zarazem tym terminem określano wytrawnego jeźdźca, najemnika, stepowego rabusia etc. Naukowcy od dawna spierają się natomiast o genezę Kozaków jako grupy ludności. Istnieją co najmniej trzy teorie dotyczące ich pochodzenia: rdzenna, bojarska oraz uciekinierska. Polski kronikarz Samuel Grądzki pisał w XVII w., że ci z ludu ruskiego, którzy nie chcieli iść pod jarzmo lokalnej władzy, udawali się do odległych, jeszcze niezamieszkanych ziem, uzyskiwali tam prawo do wolności i zakładali nowe osady.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 15
Oryginalny tytuł tekstu: "Kozaczyzna"
Reklama