Pomocnik Historyczny

Na drodze do pojednania

Unia hadziacka i jej wpływ na relacje polsko-ukraińskie

Bój pod Korsuniem (1648) Maksyma Krzywonosa, jednego z głównych przywódców powstania Bohdana Chmielnickiego, z Jeremim Wiśniowieckim, dowódcą wojsk koronnych i wojewodą ruskim; obraz Nikołaja Samokisza, 1934 r. Bój pod Korsuniem (1648) Maksyma Krzywonosa, jednego z głównych przywódców powstania Bohdana Chmielnickiego, z Jeremim Wiśniowieckim, dowódcą wojsk koronnych i wojewodą ruskim; obraz Nikołaja Samokisza, 1934 r. AN
Ugoda w Hadziaczu była próbą stworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów, z trzecim (obok Korony i Litwy) członem w postaci Księstwa Ruskiego. Do dziś pozostaje znaczącym obiektem historiograficznego sporu.

Unia hadziacka. Powstanie Bohdana Chmielnickiego (1648–54) położyło się cieniem na relacjach polsko-ukraińskich. Ogrom zbrodni po obu stronach postawił pod znakiem zapytania jakiekolwiek próby porozumienia Rzeczpospolitej z Kozakami. W 1654 r. Chmielnicki ostatecznie porzucił politykę szukania kompromisu i podpisał z carem ugodę w Perejasławiu, która podporządkowywała Ukrainę Moskwie, rozpoczynając wieloletnie zmagania państwa polsko-litewskiego ze wschodnim sąsiadem o kontrolę nad ziemiami ruskimi.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 21
Oryginalny tytuł tekstu: "Na drodze do pojednania"
Reklama