Pomocnik Historyczny

Perejasław przed Hadziaczem

Ugoda perejasławska – sojusz z Moskwą

„Na zawsze razem. Traktat perejasławski z 1654 r.”; obraz z czasów sowieckich Michaiła Chmielki, 1951 r. „Na zawsze razem. Traktat perejasławski z 1654 r.”; obraz z czasów sowieckich Michaiła Chmielki, 1951 r. materiały prasowe

Powstanie kozackie w połowie XVII w. spowodowało utworzenie na terenie Rzeczpospolitej wydzielonej enklawy terytorialnej pod kontrolą Kozaków powstańców – Wojska Zaporoskiego (Hetmanatu). Na początku dążyli oni do zdobycia szerokiej autonomii w składzie państwa polsko-litewskiego, jednak z czasem podjęli walkę o pełną niezależność. Wojna prowadzona przeciwko Rzeczpospolitej, jako „macosze” Ukrainy-Rusi, nabrała szczególnej ostrości w 1652 r., po bitwie pod Batohem. Wyczerpanie ludzkiego i ekonomicznego potencjału Hetmanatu, poprzez nieustanne działania militarne i nieurodzaje, oraz jego tymczasowa izolacja międzynarodowa popchnęły kozackich przywódców do prób znalezienia zewnętrznego wsparcia, jako niezbędnego warunku do zachowania własnej państwowości.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 26
Oryginalny tytuł tekstu: "Perejasław przed Hadziaczem"
Reklama