Pomocnik Historyczny

Unia chciana i niechciana

Kościół unicki – połączenie prawosławia z katolicyzmem

Kijów, 2018 r. Kijów, 2018 r. Shutterstock
Pomysł, by złączyć unią Kościół rzymskokatolicki z prawosławnym, co dotyczyło głównie Rusi, można uznać za państwotwórczy i odnowicielski. Nie spełnił on jednak oczekiwań elit kościelnych i politycznych dawnej Rzeczpospolitej. Ale jego skutki trwają do dziś.

Między Rzymem a Konstantynopolem. Ogromne państwo polsko-litewskie było domem dla wielu nacji, wiar i kultur. Podziały narodowe w obecnym znaczeniu nie były ostre. Ludność zamieszkująca dzisiejszą Białoruś i Ukrainę mówiła językiem zwanym ruskim i wyznawała wiarę prawosławną. Prawosławie sprowadzono na te tereny z Bizancjum mniej więcej w tym samym czasie (988), gdy wczesna Polska przyjęła chrzest z Rzymu (966). Tym samym Ruś Rurykowiczów znalazła się w strefie chrześcijaństwa wschodniego, a Polska Piastów w strefie chrześcijaństwa zachodniego.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 30
Oryginalny tytuł tekstu: "Unia chciana i niechciana"
Reklama