Pomocnik Historyczny

Wieszcz i prorok

Mickiewicz i Szewczenko – wieszczowie narodowi

„Adam Mickiewicz na Judahu skale”; portret Walentego Wańkowicza, 1827/28. „Adam Mickiewicz na Judahu skale”; portret Walentego Wańkowicza, 1827/28. Muzeum Narodowe w Warszawie

Mianem wieszcza narodowego określa się natchnionego poetę, który w kluczowych momentach dziejów odsłania poprzez swoją twórczość profetyczne wizje przyszłości, stając się duchowym przywódcą narodu. Chociaż koncepcja ta ma korzenie w starożytnych wyobrażeniach o nadprzyrodzonych źródłach natchnienia, które są obecne także w Biblii i antycznych tekstach kultury, to jednak ukształtowała się w epoce romantyzmu, scalając figurę proroka i artysty. Do początku XIX w. słowo wieszcz funkcjonowało w języku polskim jako synonim poety.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 48
Oryginalny tytuł tekstu: "Wieszcz i prorok"
Reklama