Pomocnik Historyczny

Rozstrzelane Odrodzenie

Rozstrzelanie ukraińskiej literatury

Spotkanie artystów i pisarzy z sowieckiej Ukrainy, z Charkowa i Kijowa, 1923 r. Spotkanie artystów i pisarzy z sowieckiej Ukrainy, z Charkowa i Kijowa, 1923 r. AN
Pogrzeb Mykoły Chwylowego, który popełnił samobójstwo w proteście przeciwko Hołodomorowi, 1933 r.AN Pogrzeb Mykoły Chwylowego, który popełnił samobójstwo w proteście przeciwko Hołodomorowi, 1933 r.

Tytułowe hasło ma kilka znaczeń. Przede wszystkim „Rozstrzelane Odrodzenie” to antologia literatury ukraińskiej z lat 1917–33, wydana przez Instytut Literacki w Paryżu (1959). Książka przyczyniła się do ocalenia od zapomnienia represjonowanych w epoce stalinizmu ukraińskich literatów.

Metaforyczny tytuł publikacji zrobił wielką karierę i stał się pojęciem historycznoliterackim. Określa ono generację twórców, których – mimo różnic wiekowych, społecznych, politycznych i artystycznych – łączy to, że wszyscy debiutowali i/lub tworzyli głównie w okresie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR).

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 65
Oryginalny tytuł tekstu: "Rozstrzelane Odrodzenie"
Reklama