Pomocnik Historyczny

Między Hitlerem a Stalinem

Polacy i Ukraińcy. Między Hitlerem a Stalinem

Niemiecki posterunek przy moście na Sanie w Przemyślu, 1941 r. Do czerwca 1941 r. rzeką biegła granica między III Rzeszą i ZSRR, zarazem według ukraińskich nacjonalistów właśnie na Sanie powinna opierać się zachodnia granica Ukrainy („Lachy za San”). Niemiecki posterunek przy moście na Sanie w Przemyślu, 1941 r. Do czerwca 1941 r. rzeką biegła granica między III Rzeszą i ZSRR, zarazem według ukraińskich nacjonalistów właśnie na Sanie powinna opierać się zachodnia granica Ukrainy („Lachy za San”). AKG / BEW
W latach 1939–47 w relacjach polsko-ukraińskich doszło do dramatycznych rozstrzygnięć – silnie wplecionych w ówczesny kontekst historyczny i polityczny.

Zanim wybuchła kolejna wojna. Ok. 5 mln Ukraińców znalazło się po Wielkiej Wojnie (1914–18), wbrew swoim oczekiwaniom, w granicach odrodzonego państwa polskiego. Zaowocowało to traktowaniem przez nich do końca lat 20. polskiej władzy jako okupacyjnej, a później uznawaniem się – niczym Polacy w zaborze pruskim w XIX w. – za poddanych, ale z 24-godzinnym terminem wypowiedzenia (na wypadek zmiany koniunktury międzynarodowej). Część spośród ukraińskich polityków szukała więc sojuszników wśród sił wrogich Polsce, znajdując ich początkowo w Związku Sowieckim, później – po zakończonej Hołodomorem kolektywizacji rolnictwa na Ukrainie i zaostrzeniu polityki narodowościowej przez Stalina – coraz częściej dostrzegając ich w niemieckiej Rzeszy i zdobywających wpływy w Europie ruchach radykalnych.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 66
Oryginalny tytuł tekstu: "Między Hitlerem a Stalinem"
Reklama