Pomocnik Historyczny

W obliczu Zagłady

Galicja Wschodnia w obliczu Zagłady Żydów

Pogrom Żydów – w ramach ukraińskiej rewolucji narodowej – we Lwowie, 30 września 1941 r. Pogrom Żydów – w ramach ukraińskiej rewolucji narodowej – we Lwowie, 30 września 1941 r. Forum
W czasie niemieckiej okupacji Galicji Wschodniej (1941–44) coraz bardziej zwaśnieni Polacy i Ukraińcy musieli się skonfrontować z planowym mordem na jeszcze innych ich sąsiadach – Żydach.
Masowa egzekucja Żydów w niemieckim obozie zagłady w Bełżcu, 1942 r.Getty Images Masowa egzekucja Żydów w niemieckim obozie zagłady w Bełżcu, 1942 r.

Powolna śmierć Arkadii. Ludność żydowska była od wieków nieodłączną częścią wielonarodowej mozaiki etnicznej Galicji Wschodniej. Zanim jeszcze nad Lwowem, Stanisławowem i Tarnopolem załopotały chorągwie ze swastyką, region znalazł się pod okupacją sowiecką. Część społeczności żydowskiej Kresów II RP z ulgą przyjęła fakt nastania Sowietów jesienią 1939 r. U podstaw takich postaw legła przede wszystkim obawa przed zajęciem tych ziem przez Niemców. Co więcej, po latach dyskryminacji i ograniczeń, jakie narzuciło na żydowską społeczność przedwojenne państwo polskie, ich sytuacja (podobnie jak ludności ukraińskiej) częściowo poprawiła się pod władzą sowiecką.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "W obliczu Zagłady"
Reklama