Pomocnik Historyczny

Zbrodnia wołyńsko-galicyjska

Szczątki mieszkańców Woli Ostrowskiej na Wołyniu, zamordowanych 30 sierpnia 1943 r. przez UPA, ekshumacja w 1992 r. Szczątki mieszkańców Woli Ostrowskiej na Wołyniu, zamordowanych 30 sierpnia 1943 r. przez UPA, ekshumacja w 1992 r. Forum
Otwarty i krwawy konflikt polsko-ukraiński podczas II wojny światowej pozostaje najpoważniejszym z nierozwiązanych polsko-ukraińskich konfliktów pamięci.

Piętra wojny. Gdy 30 lat temu Polska uznawała ukraińską niepodległość, przyjęto niepisaną zasadę, że bieżącej agendy politycznej w obustronnych relacjach nie wiąże się z historycznymi rozliczeniami. Biorąc pod uwagę skalę wzajemnych żalów i pretensji wyrastających z trudnej przeszłości, było to posunięcie ze wszech miar słuszne, choć w następnych latach mocno krytykowane przez środowiska kresowo-narodowe. Żądały one, by relacje z ukraińskim państwem uzależnić od uznania przez nie za ludobójstwo antypolskich czystek dokonanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 76
Reklama