Pomocnik Historyczny

Ukarani akcją Wisła

Wysiedlanie Łemków w ramach akcji Wisła, kwiecień 1947 r. Wysiedlanie Łemków w ramach akcji Wisła, kwiecień 1947 r. AN
W wyniku zastosowania odpowiedzialności zbiorowej w powojennej Polsce przesiedlono ponad 140 tys. Ukraińców, rozpraszając ich i traktując jako element niebezpieczny.

Polscy Ukraińcy. W 1939 r. Polskę zamieszkiwało ok. 5 mln Ukraińców. Wojna, deportacje, zagarnięcie Kresów Wschodnich przez ZSRR i przesunięcie polskiej granicy na zachód zmniejszyło tę liczbę do ok. 700 tys. Zaraz po wojnie komuniści wypowiedzieli stanowczą walkę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Jej konsekwencje odczuła cała społeczność ukraińska, która w 1947 r. pod przymusem została osiedlona na Ziemiach Zachodnich i Północnych dzisiejszej Polski.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Ukraińcy” (100190) z dnia 06.12.2021; Polacy i Ukraińcy; s. 81
Reklama